O nas

Rok założenia 2002r.

Pracownia specjalizuje się w projektowaniu i nadzorowaniu obiektów przemysłowych dla branży samochodowej, spożywczej, przetwórstwa drewna, automatyki i mechaniki.

Nasz zespół zaprojektował i nadzorował budowy obiektów przemysłowych na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w podstrefie Koszalin , Redzikowo, Płaszewko

Mamy w dorobku szereg projektów inżynierskich związanych z odnawialnymi źródłami Energi – OZE jak: bioelektrownie, farmy wiatrowe, elektrofiltry

Projektujemy konstrukcje wsporcze pod maszyny i urządzenie stosowane w przemyśle

Projektujemy również apartamentowce.

Świadczymy usługi w zakresie doradztwa budowlanego. Wykonujemy analizy ekonomiczne przedsięwzięć budowlanych i drogowych.

Wykonujemy projekty dla Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy

Wykonujemy oceny stanu technicznego budynków i ekspertyzy techniczne.

Projektujemy w standardach BAT (Best available technology – Najlepsze dostępne techniki) zgodnie z dyrektywą IPPC standard służący określaniu wielkości emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych w UE.

Naszą dewizą jest fachowość i etyka zawodowa.

Firma posiada prawo własności do praw autorskich stosowanych przez nią rozwiązań projektowych